Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de cerco
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Cerco-100,00%-2,17%-100,00%-100,00%
Cerco para bolo210,00%46,67%1,01%970,00%8780,00%
Cerco piobardeira50,00%11,11%0,24%160,00%1430,00%
Racú190,00%42,22%0,92%822,10%7610,00%
Cerco 45 -2,17% 100,00% 0,00% 196 0,28% 1.782 -0,50%