Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor43313,43%-9,03%4,712610,6000,00
De 0 a 50 CV2.64181,92%0,49%5,553.1581,2047.94118,15
De 50 a 100 CV1324,09%3,13%10,028256,259.88274,86
De 100 a 150 CV140,43%7,69%10,951077,651.768126,29
Máis de 150 CV40,12%-33,33%11,21328,08670167,50
Total 3.224 100,00% -0,83% 5,65 4.383 1,36 60.261 18,69