Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT5925,88%47,50%5,32550,9382914,05
De 1,5 a 10 GT15668,42%9,09%9,056964,466.67942,82
De 10 a 25 GT135,70%0,00%12,0914811,371.19792,09
Total 228 100,00% 16,33% 8,26 899 3,94 8.705 38,18