Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con percebe por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña440-1,12%74,58%-0,72%714-2,66%10.108-0,09%
Lugo240,00%4,07%0,01%1110,00%8730,00%
Pontevedra1263,28%21,36%0,71%1885,05%3.4123,68%
Total 590 -0,17% 100,00% 0,00% 1.013 -1,02% 14.392 0,79%