Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza211,49%-8,70%4,61160,781708,10
2 licenzas29120,71%4,30%4,891890,652.6959,26
3 licenzas44831,89%5,91%4,893120,704.86310,85
4 licenzas39027,76%-3,23%5,304671,206.59816,92
5 licenzas25518,15%-19,30%6,616922,727.17528,14
Total 1.405 100,00% -2,70% 5,31 1.677 1,19 21.500 15,30