Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.37998,15%-2,68%5,141.2180,8818.38513,33
De 12 a 18 m261,85%-3,70%14,4646017,683.115119,83
Total 1.405 100,00% -2,70% 5,31 1.677 1,19 21.500 15,30