Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con palangrillo por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m68885,79%0,00%6,961.7012,4720.01729,09
De 12 a 18 m11414,21%-5,00%13,841.85916,3011.727102,87
Total 802 100,00% -0,74% 7,94 3.560 4,44 31.744 39,58