Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña799-2,32%56,87%0,22%905-2,34%10.8533,74%
Lugo22-4,35%1,57%-0,03%227-2,40%2.022-2,41%
Pontevedra584-3,15%41,57%-0,19%546-0,77%8.626-0,53%
Total 1.405 -2,70% 100,00% 0,00% 1.677 -1,84% 21.500 1,39%