Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)49510,46%3.26468,95%3377,12%1132,39%3066,46%4.51595,37%
Arrastre841,77%841,77%
Artes menores49510,46%3.25168,67%3026,38%721,52%290,61%4.14987,64%
Cerco100,21%230,49%230,49%1022,15%1583,34%
Enmalle10,02%60,13%130,27%190,40%390,82%
Palangre de fondo20,04%60,13%40,08%150,32%270,57%
Palangre de superficie10,02%571,20%581,23%
Pesqueiras comunitarias972,05%972,05%
Arrastre460,97%460,97%
Palangre de fondo511,08%511,08%
Pesqueiras internacionais20,04%1202,53%1222,58%
Arrastre400,84%400,84%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie20,04%771,63%791,67%
Frota de pesca49510,46%3.26468,95%3377,12%1152,43%52311,05%4.734100,00%