Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)2.89661,17%1.08923,00%2294,84%1513,19%1453,06%50,11%4.51595,37%
Arrastre10,02%821,73%10,02%841,77%
Artes menores2.89661,17%1.07022,60%1633,44%200,42%4.14987,64%
Cerco160,34%531,12%851,80%40,08%1583,34%
Enmalle10,02%70,15%280,59%30,06%390,82%
Palangre de fondo20,04%60,13%150,32%40,08%270,57%
Palangre de superficie20,04%521,10%40,08%581,23%
Pesqueiras comunitarias10,02%450,95%511,08%972,05%
Arrastre150,32%310,65%460,97%
Palangre de fondo10,02%300,63%200,42%511,08%
Pesqueiras internacionais30,06%360,76%210,44%621,31%1222,58%
Arrastre20,04%380,80%400,84%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie30,06%340,72%210,44%210,44%791,67%
Frota de pesca2.89661,17%1.08923,00%2294,84%1553,27%2264,77%771,63%621,31%4.734100,00%