Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2011

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.98284,11%2956,23%992,09%1392,94%4.51595,37%
Arrastre40,08%801,69%841,77%
Artes menores3.96283,69%1873,95%4.14987,64%
Cerco170,36%721,52%641,35%50,11%1583,34%
Enmalle10,02%230,49%130,27%20,04%390,82%
Palangre de fondo20,04%130,27%110,23%10,02%270,57%
Palangre de superficie70,15%511,08%581,23%
Pesqueiras comunitarias10,02%962,03%972,05%
Arrastre460,97%460,97%
Palangre de fondo10,02%501,06%511,08%
Pesqueiras internacionais10,02%70,15%1142,41%1222,58%
Arrastre10,02%390,82%400,84%
Cerco30,06%30,06%
Palangre de superficie10,02%60,13%721,52%791,67%
Frota de pesca3.98284,11%2966,25%1072,26%3497,37%4.734100,00%