Anuario de pesca 2013

Comparativa de lonxas na zona VIII - Cedeira no 2013 e 2012
 20132012Diferenza 2013-2012% Dif. 2013-2012
kgEuroskgEuroskgEuroskgEuros
Cariño676.6011.002.608768.4521.503.255-91.851-500.646-11,95%-33,30%
Cedeira802.5174.596.732888.5015.265.050-85.984-668.318-9,68%-12,69%
Espasante20.064117.36517.48693.5202.57823.84514,74%25,50%
TOTAL1.499.1825.716.7051.674.4396.861.825-175.257-1.145.120-10,47%-16,69%