Anuario de pesca 2012

Principais especies na lonxa de Cambados
 Nº díaskg%Euros%Euros/kg
Xurelo192216.62515,77%260.0294,39%1,20
Xarda pintada188151.46311,03%85.0801,44%0,56
Sardiña158147.71310,76%198.3793,35%1,34
Ameixa xaponesa217107.6767,84%684.23611,55%6,35
Volandeira96107.1157,80%289.7574,89%2,71
Vieira2187.2296,35%360.9496,09%4,14
Choco24784.0996,12%462.4457,81%5,50
Ameixa fina23680.4255,86%1.341.89322,65%16,69
Ameixa babosa22559.2214,31%815.88713,77%13,78
Boga17248.5503,54%12.9020,22%0,27