Anuario de pesca 2011

Principais lonxas con vendas de mendo limón
 Nº díaskg%Euros%Euros/kg
Vigo2362.217.748100,00%6.844.615100,00%3,09
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)4920,00%1700,00%1,85