Anuario de pesca 2009

Principais especies na lonxa de Cambados
 Nº díaskg%Euros%Euros/kg
Xarda pintada101883.22036,47%272.1723,48%0,31
Sardiña158230.3099,51%326.0394,16%1,42
Volandeira133179.6247,42%299.4283,82%1,67
Berberecho192177.6117,33%507.6446,48%2,86
Xurelo187169.1886,99%217.0382,77%1,28
Ameixa xaponesa208150.8506,23%1.141.44314,58%7,57
Vieira33112.4804,64%427.9345,46%3,80
Ameixa fina22786.5943,58%1.565.33119,99%18,08
Ameixa babosa21482.0933,39%1.294.77116,54%15,77
Choco24676.0533,14%427.4025,46%5,62