Anuario de pesca 2009

Vendas de mendo limón por zona de produción
 Nº díaskg%Euros%Euros/kg
Zona I - Vigo2393.730.161100,00%9.371.226100,00%2,51
Zona II - Pontevedra11710,00%1710,00%1,00
TOTAL2403.730.332100,00%9.371.397100,00%2,51