Anuario de pesca 2009

Datos xerais de grandes grupos na zona VIII - Cedeira no 2009
 kg%Euros%Euros/kg
Bivalvos29.7341,35%503.9876,77%16,95
Cefalópodos89.5994,06%369.3804,96%4,12
Crustáceos70.3443,19%1.878.31425,24%26,70
Equinodermos1.2620,06%3.1560,04%2,50
Gasterópodos4740,02%1.6760,02%3,54
Peixes2.006.34090,87%4.631.79762,23%2,31
Poliquetos90,00%3140,00%35,86
Resto das descargas10.2600,46%54.1520,73%5,28
TOTAL2.208.021100,00%7.442.778100,00%3,37