Anuario de acuicultura 2015

Datos xerais da acuicultura do mexillón por distritos marítimos no 2015
 kg%Euros%Euros/kg
Provincia Marítima A Coruña15.666.1015,93%7.392.4276,57%0,47
Sada6.404.5702,42%3.738.6523,32%0,58
Muros7.734.5712,93%2.961.6022,63%0,38
Noia1.526.9600,58%692.1740,62%0,45
Provincia Marítima Vilagarcía194.845.57173,77%81.121.48372,14%0,42
Ribeira7.828.7092,96%4.038.5353,59%0,52
Pobra do Caramiñal59.982.22222,71%24.899.97322,14%0,42
Vilagarcía44.030.34716,67%16.572.01214,74%0,38
O Grove34.015.91812,88%14.300.73412,72%0,42
Cambados48.988.37518,55%21.310.22918,95%0,44
Provincia Marítima Vigo53.597.65520,29%23.932.75121,28%0,45
Portonovo9.170.7773,47%3.977.6573,54%0,43
Bueu4.217.6781,60%2.508.1942,23%0,59
Cangas23.283.6708,82%10.793.9459,60%0,46
Vigo3.066.2311,16%1.224.8701,09%0,40
Baiona826.8730,31%419.7070,37%0,51
Redondela13.032.4254,93%5.008.3804,45%0,38
TOTAL264.109.327100,00%112.446.662100,00%0,43