Plans de explotación
Ano de publicación:

Nesta páxina poderemos atopar as fichas, que resumen os datos mínimos sobre os plans de explotación aprobados. Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para a aprobación do Plan xeral de Explotación Marisqueira anual estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes, sen prexuízo do cumprimento da Lei 15/1999, de protección de datos de carácter persoal.

Asemade, tamén se publican as zonas reservadas para a captura de poliquetos por parte dos pescadores de lecer nos plans de explotación para o ano 2015.

Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de explotación publicados no D.O.G. no nº 250 de 31 de decembro do 2014.
Plans de explotación en autorizacións marisqueiras
Plans específicos en zonas de libre marisqueo
Zonas de libre marisqueo
» A. Cotas máximas de captura
Plans de explotación de percebe
Outros crustáceos (Períodos autorizados para o ano 2015)
Plans de explotación de equinodermos
Plans de explotación de navalla e longueirón e longueirón vello
Plans de explotación de peneira
Plans de explotación de algas
Plans de explotación de anémona