Plans de explotación
Ano de publicación:
Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de explotación publicados no D.O.G. no nº 248 de 31 de decembro do 2012.
Plans de explotación en autorización marisqueiras
Plan específicos en zonas de libre marisqueo
Zonas de libre marisqueo
» A. Cotas máximas de captura
Plans de explotación de percebe
Outros crustáceos (Períodos autorizados para o ano 2013)
Plans de explotación de equinodermos
Plans de explotación de navalla e longueirón e longueirón vello
Plans de explotación de peneira
Plans de explotación de algas
Plans de explotación de anémona
» Provincia de A Coruña
» Provincia de A Lugo
» Provincia de Pontevedra

Nota: Nestas fichas, que resumen os datos básicos dos plans de explotación, suprimíronse todos aqueles parágrafos que fan mención a persoas físicas concretas, nomes de embarcacións e aspectos que se consideran internos das confrarías de pescadores ou asociacións do sector, co fin de preservar a necesaria salvagarda de confidencialidade. Os plans de explotación que serviron de base para a aprobación da Orde do Plan Xeral de Explotación Marisqueira están dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.