Plans de explotación
Ano de publicación:
Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de explotación publicados no D.O.G. no nº 1 de 2 de xaneiro do 2012.
Plans de explotación en autorización marisqueiras
Plan específicos en zonas de libre marisqueo
Zonas de libre marisqueo
» A. Cotas máximas de captura
Plans de explotación de percebe
Outros crustáceos (Períodos autorizados para o ano 2012)
Plans de explotación de equinodermos
Plans de explotación de navalla e longueirón e longueirón vello
Plans de explotación de peneira
Plans de explotación de algas

Nota: Nestas fichas, que resumen os datos básicos dos plans de explotación, suprimíronse todos aqueles parágrafos que fan mención a persoas físicas concretas, nomes de embarcacións e aspectos que se consideran internos das confrarías de pescadores ou asociacións do sector, co fin de preservar a necesaria salvagarda de confidencialidade. Os plans de explotación que serviron de base para a aprobación da Orde do Plan Xeral de Explotación Marisqueira están dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes.