Plans de explotación
Ano de publicación:
Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de explotación publicados no D.O.G. no nº 43 de 29 de febreiro do 2008.
Plans de explotación en autorización marisqueiras
Plan específicos en zonas de libre marisqueo
» Provincia de A Coruña
» Provincia de Lugo
» Provincia de Pontevedra
Zonas de libre marisqueo (Cotas de captura)
Plans de explotación de percebe
Outros crustáceos (Períodos autorizados para o ano 2008)
Plans de explotación de equinodermos
Plans de explotación de navalla e longueirón e longueirón vello
Plans de explotación de peneira
Plans de explotación de algas
Nota: Nestas fichas suprimíronse todos aqueles parágrafos que fan mención a persoas físicas concretas, nomes de embarcacións e aspectos que se consideran internos das confrarías de pescadores ou asociacións do sector, co fin de preservar a necesaria salvagarda de confidencialidade. As fichas completas pódense consultar nas propias confrarías de pescadores e asociacións do sector afectadas ou nos Departamentos Territoriais da Consellería do Mar.