Pesca de Galicia

A Plataforma Tecnolóxica da Pesca é un proxecto da administración pesqueira galega que ten como principal obxectivo o de facilitar ferramentas de xestión e de recollida de información do sector.


Esta plataforma ofrécelles unha serie de servizos aos sectores produtivos e comercializadores, para servirlles, pola súa vez, de apoio para a xestión dos recursos pesqueiros e para a súa trazabilidade, en concordancia coas esixencias legais existentes.

Novas

22/05/2023

Publicación da enquisa Ocupesca 2021 en formato Web e actualización de zona de descargas

A versión comentada da enquisa sobre a poboación ocupada nos sectores da pesca e da acuicultura mariña en Galicia (Ocupesca) en formato html inclúese no apartado de publicacións do portal.

Ler nova completa

Atopa máis novas e comunicados visitando a sección de novas

Ir a novas