Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 22/09/2019 .