Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 24/04/2018 .