Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 21/01/2019 .