Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 24/10/2017 .