Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 29/03/2023 .