Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 18/10/2018 .