Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 07/07/2022 .