Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 26/02/2021 .