Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 25/01/2022 .