Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 19/07/2018 .