Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 21/05/2019 .