Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 17/10/2021 .