Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 15/07/2024 .