Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 17/02/2020 .