Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 25/02/2024 .