Transmisión de ficheiros estadísticos coa información de PESCA FRESCA
usuario contrasinal
Orde do 7 de febreiro do 2008 pola que se establecen as normas de control das capturas pesqueiras na fase da primeira venda (DOG nº 40, 26/02/2008).
  Transmisión de ficheiros estadísticos coa información de ACUICULTURA
usuario contrasinal
Orde do 9 de abril de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión dos datos mensuais de produción de acuicultura (DOG nº 80, 25/04/2008).